Baden (njemačka povijesna pokrajina) – drugi jezici