Povelja Europske unije o temeljnim pravima

Povelja Europske unije o temeljnim pravima - PTP (engl. Charter of Fundamental Rights of the European Union - CFR; fr. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - CDF) je akt Europske unije donijet u redovnom zakonodavnom postupku u svrhu svrhu jačanja "zaštite temeljnih prava u svjetlu promjena u društvu, društvenog napretka te znanstvenog i tehnološkog razvoja".[1]

Povelja Europske unije o temeljnim pravima
Povelja Europske unije o temeljnim pravima

Zemlje potpisnice Konvencije
Datum potpisa 2. listopada 2000.
Mjesto potpisa Rim
Datum valjanosti 7. prosinca 2000.
Stranke 28 (sve zemlje članice Europske unije)
Jezici svi službeni jezici Europske unije

U njoj se deklarira da se Europska unija "temelji na nedjeljivim, univerzalnim vrijednostima ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti ... na načelima demokracije i vladavine prava. Ona pojedinca postavlja u središte svojeg djelovanja uspostavom građanstva Unije i stvaranjem područja slobode, sigurnosti i pravde".

Odredbe Povelje obvezuju institucije, tijela, urede i agencije Unije, a odnose se na države članice samo kada provode pravo Unije (čl. 51.).

Povelja sadrži katalog temeljnih ljudskih prava i sloboda, koje su izložene u 50 članaka.

Povelja osobito propisuje da se državljane država članica Europske unije ne smije po bilo kojoj osnovi diskriminirati u drugim članicama EU.


Više informacija

uredi

Izvori

uredi
  1. Integralni tekst Povelje Europske unije o temeljnim pravima. eur-lex.europa.eu. Pristupljeno 21. prosinca 2020.


Vanjske poveznice

uredi
  • [1] integralni tekst Povelje Europske unije o temeljnim pravima, na službenim stranicama EU