Pravobranitelj za djecu

Pravobranitelj za djecu je posebno i nadzorno tijelo sa zadaćom da štiti, prati i promiče prava i interese djece. Pravobranitelj za djecu djeluje neovisno i samostalno, držeći se načela pravičnosti i morala, i nitko mu ne smije davati upute i naloge u njegovu radu.

Institucija pravobranitelja za djecu razvila se iz klasične institucije pučkog pravobranitelja (u svijetu poznatijeg pod nazivom ombudsman), a koji se bavi djecom, problemima djece i dječjih prava u okviru društvenog (državnog) sustava. Među prvim zemljama koje su uvele prvobranitelja (ombudsmana) za djecu su skandinavske države - Švedska, Norveška i Finska - države u kojima se razvila klasična institucija omudsmana. Republika Hrvatska uvela je instituciju pravobranitelja za djecu 2003. godine.

Pravobranitelj za djecu u HrvatskojUredi

Pravobranite­lj za djecu štiti, prati i promiče prava i interese djece na teme­lju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

PovezniceUredi