Predella

(Preusmjereno s Predela)

Predella (tal. predella, od langobardskoga *predel - daščica;[1] podnožje, od novovisokonjemačkog Brett(e)l - otpiljena daska) je dio oltara.[2]

U crkvenoj arhitekturi javlja se od početka 15. stoljeća[1] u krilnom i još nekim arhitektonskim oltarima.[2] Oltarna pala dobiva predellu tijekom gotike.[3] Dekoracija su slike ili reljef,[1] sprijeda obično figure, a straga apstraktni uresi.[2] Prevladavaju biblijske teme, a kod oltara posvećenih nekom svecu, prizori iz njegova života. Ovaj vodoravni pojas[1] ili stuba[2] od drva (zato ime po daščici) ili kamena, pravokutna je izdužena oblika. Može biti iz jednog ili više dijelova. Nalazi se na donjem dijelu poliptiha ili oltarne pale,[1] odnosno između menze i retabla. U predellama se ponekad čuvalo relikvije.[2]

Izvori uredi

  1. a b c d e Hrvatska enciklopedija predela (pristupljeno 16. ožujka 2017.)
  2. a b c d e Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, ur. Anđelko Badurina. AB: Predella, Sveučilišna naklada Liber, Kršćanska sadašnjost, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1979., str. 480
  3. Hrvatska enciklopedija pala (pristupljeno 16. ožujka 2017.)