Predložak:COBISS.SI

(COBISS.SI)

  1. Pretražite katalog COBISS.SI – http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=en
  2. Pronađite oznaku – COBISS.SI-ID............ : npr. 230068736
  3. Uporabite kôd – {{COBISS.SI|id=230068736}}

Primjer:

  • Iglič, Aleš; Kralj-Iglič, Veronika (ur.) Niko Županič : izbrana dela iz historične etnologije in antropologije : ob 130. obletnici avtorjevega rojstva, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Ljubljana, 2006., ISBN 961-237-177-6, (COBISS.SI)

Napomena:

  • Pazite na točnost upisa parametra id= (id upišite malim slovima)