Predložak:Infookvir životopis


Predložak Infookvir životopis može se koristiti za sažimanje informacija o osobi.

Ako je to moguće, treba koristiti predloške koji obuhvaćaju užu skupinu osoba kao što su npr. {{infookvir filmski umjetnik}}, {{infookvir političar}}, {{infookvir vojna osoba}} i druge iz kategorije infokvira za životopise. Ako se pokaže potreba (tj. veći broj članaka), treba napraviti specifični predložak koji će biti korišten umjesto ovog predloška.

Korištenje

Infookvir možete dodati c/p-om donjeg predloška u članak i ispunjavanjem željenih parametara. Izostavljeni parametri ili oni ostavljeni prazni neće biti prikazani.

Osnovni parametri

{{Infookvir životopis
| ime      = 
| slika     = 
| veličina    = 
| opis_slike   = 
| pseudonim   = 
| rođenje    = 
| mjesto_rođenja =
| smrt      =
| mjesto_smrti  =
| nacionalnost  = 
| poznat_po   = 
| zanimanje   = 
| nagrade    =
}}

Svi parametri

{{Infookvir životopis
| ime      = 
| slika     = 
| veličina    = 
| opis_slike   = 
| rodno_ime   = 
| pseudonim   = 
| rođenje    = 
| mjesto_rođenja =
| smrt      =
| mjesto_smrti  =
| uzrok_smrti  = 
| posljednje_počivalište = 
| prebivalište  = 
| nacionalnost  = 
| etnicitet   = 
| državljanstvo  = 
| poznat_po   = 
| obrazovanje  = 
| poslodavac   = 
| zanimanje   = 
| godine_rada  = 
| plaća     = 
| bogatstvo   = 
| titula     = 
| mandat     = 
| prethodnik   = 
| nasljednik   = 
| stranka    = 
| odbori     = 
| vjera     = 
| visina     = 
| supruga    = 
| suprug     = 
| partner    = 
| djeca     = 
| roditelji   = 
| rođaci     = 
| web      = 
| potpis     = 
| nagrade    = 
| napomena    = 
}}

Nema opisa.

Parametri predloška[Uredi dokumentaciju predloška]

Ovaj predložak ima prilagođeno oblikovanje.

ParametarOpisVrstaStanje
imeime

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
slikaslika

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
veličinaveličina

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
opis_slikeopis_slike

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
rodno_imerodno_ime

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
pseudonimpseudonim

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
rođenjerođenje

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
mjesto_rođenjamjesto_rođenja

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
smrtsmrt

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
mjesto_smrtimjesto_smrti

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
uzrok_smrtiuzrok_smrti

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
posljednje_počivališteposljednje_počivalište

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
prebivališteprebivalište

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
nacionalnostnacionalnost

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
etnicitetetnicitet

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
državljantvodržavljantvo

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
državljanstvodržavljanstvo

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
poznat_popoznat_po

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
obrazovanjeobrazovanje

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
poslodavacposlodavac

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
zanimanjezanimanje

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
godine_radagodine_rada

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
plaćaplaća

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
bogatstvobogatstvo

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
titulatitula

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
mandatmandat

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
prethodnikprethodnik

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
nasljedniknasljednik

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
strankastranka

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
odboriodbori

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
vjeravjera

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
visinavisina

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
težinatežina

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
suprugasupruga

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
suprugsuprug

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
partnerpartner

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
djecadjeca

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
roditeljiroditelji

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
rođacirođaci

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
webweb

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
potpispotpis

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
napomenanapomena

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno

Parametri

Nemojte koristiti sve ove parametre ni za jednu osobu. Popis parametara je ovako dugačak kako bi pokrio biografije osoba različitih profila. Koristite samo one parametre koji pokazuju zašto je ta osoba značajna. Izostavljeni parametri ili oni ostavljeni prazni neće biti prikazani.

Parametar Objašnjenje
ime (Ustaljeno) ime osobe. Navesti rodno_ime (dolje) ako se razlikuje od parametra ime.
slika Navesti u obliku abc.jpg, xyz.png, 123.gif itd.
veličina Veličina prikazane slike. Navesti u obliku 200px (širina) ili 200x300px (najveća širina x najveća visina). Ako je parametar prazan ili izostavljen, slika će biti širine 220px.
opis_slike Opis slike, ako je potreban. Pokušajte navesti i datum i ime fotografa.
rodno_ime Ime dano na rođenju, ako se razlikuje od parametra ime.
pseudonim Ostala imena pod kojima je osoba poznata.
rođenje Datum rođenja.
smrt Datum smrti.
uzrok_smrti Uzrok smrti.
posljednje_počivalište Mjesto pokopa, prosipanja pepela.
prebivalište Lokacija ili lokacije na kojima osoba boravi ili je boravila.
nacionalnost Nacionalnost. Može se koristiti umjesto državljanstva (dolje) ili obrnuto u slučajevima kad može doći do neke zabune. Parametar bi se trebao koristiti s državljanstvom samo ako se razlikuju.
etnicitet Etnicitet.
državljanstvo Državljanstvo. Vidi korištenje kod parametra nacionalnost.
poznat_po Kratki opis značaja osobe.
obrazovanje Obrazovanje.
poslodavac Poslodavac.
zanimanje Zanimanje.
plaća Godišnja plaća ili naknada.
bogatstvo Trenutačno pretpostavljeno bogatstvo.
titula Više načina korištenje:
 • formalna titula, kao npr. Prva dama SAD-a kod Nancy Reagan,
 • dodijeljena titula, ime radnog mjesta itd.
 • mandat Vrijeme tijekom kojeg je osoba nosila titulu (datum početka i kraja).
  prethodnik Osoba koja je prije nosila titulu.
  nasljednik Osoba koja je kasnije nosila titulu.
  stranka Politička stranka.
  odbori Odbor(i) kojih je osoba član.
  vjera Vjera.
  visina Ako je osoba bila značajna po svojoj visini.
  težina Ako je osoba bila značajna po svojoj težini. Pri korištenju treba navesti i datum.
  supruga Ime supruge ili supruga i godine trajanje braka. Navesti u obliku ime supruge (1950.-danas) za sadašnju suprugu i ime supruge (1970.-1999.) za bivšu suprugu. Unose odvojiti tagom <br />
  suprug Vidi korištenje kod parametra supruga.
  partner Vidi korištenje kod parametra supruga.
  djeca Broj djece (npr. 2) ili popis imena djece ako je značajan. Unose odvojiti tagom <br />
  roditelji Imena roditelja, ako su značajna. Unose odvojiti tagom <br />
  rođaci Imena braće i sestara ili ostalih rođaka, ako su značajna. Navesti u obliku ime rođaka (brat). Unose odvojiti tagom <br />
  web Samo službena web stranica. Neslužbene stranice treba navesti u članku kod podnaslova == Vanjske poveznice ==
  potpis Slika potpisa.
  nagrade Upiši nagrade.
  napomena Napomene o bilo kojem polju u predlošku.