Predložak:Infookvir animanga/Header


{{{ime}}}
Wikipe-tan
Primjer slike
{{{izvorno_ime}}}
({{{izvorno_pismo}}})
Žanr{{{žanr}}}
{{Infookvir animanga/Header
 |ime       = 
 |slika      = 
 |opis_slike   = 
 |izvorno_ime   = 
 |izvorno_pismo  = 
 |žanr      = 
 }}
Parametar Objašnjenje
ime Ime animea/mange/serije. Ne treba popunjavati ukoliko je ime isto kao i naslov članka.
slika Slika koja ilustrira članak. (Upisuje se u obliku: [[Slika:Example.png|230px]]) Najbolja veličina je 230px.
Ukoliko je slika manje veličine, treba se uzeti manja veličina od 230px tako da bude u skladu s izvornom veličinom slike.
opis_slike Tekst koji pobliže opisuje sliku u predlošku, nalazi se ispod slike.
izvorno_ime Naslov animea/mange/serije na izvornom jeziku.
izvorno_pismo Naslov animea/mange/serije na izvornom pismu, ukoliko je ono drugačije od latinice (ćirilica, japansko/kinesko/korejsko pismo).
žanr Žanrovi kojima serija/anime/manga pripada.