Predložak:Kriteriji

Neodgovarajući sadržaj Tema ovog članka ili dijela članka po svojoj važnosti možda ne udovoljava Wikipedijinim kriterijima.

Ako do {{{datum}}} članak ili njegov sporni dio ne dobije podršku zajednice na stranici za razgovor o članku, bit će obrisan.

Ne uklanjajte sami ovaj predložak. Prepustite to administratorima.


Korištenje predloška

Predložak se koristi preko predloška {{KBris}} koji automatski dodaje 14 dana od dana postavljanja predloška:

{{subst:KBris}}