Predložak:S-rel

Vjerske titule
Ovaj preldožak stvara zaglavlje koje se koristi uz okvir za redoslijed za vjerske titule.

UporabaUredi

Bez parametaraUredi

Ako nije naznačen parametar:

{{s-rel}}

Vjerske titule

S predefiniranim parametrimaUredi

Format je {{s-rel|parameter}}, gdje se parameter zamijeni jednim od predefiniranih paramentara iz sljedeće tablice.

Parametar Izgled zaglavlja
ca
Titule u Katoličkoj crkvi