Predsjedništvo SFRJ

kolektivno vladajuće tijelo SFR Jugoslavije

Predsjedništvo SFRJ je bio kolektivni vrhovni organ rukovođenja u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, odnosno kolektivni šef države a od 1980. i kolektivna Vrhovna komanda Oružanih snaga SFRJ (JNA i Teritorijalna obrana). Formirano je 1971. na temelju ustavnih amandmana.

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija

Institucije SFRJ

Na temelju odredbi Ustava SFRJ iz 1974. Predsjedništvo SFRJ počinje funkcionirati punim kapacitetom tek poslije smrti predsjednika Josipa Broza Tita 1980. godine.

Predsjedništvo SFRJ, bilo je sastavljeno od osam predstavnika federalnih jedinica (6 republika i dvije autonomne pokrajine) plus predsjednika Predsjedništva CK SKJ (sve do 1988. godine) koji su se svake godine mijenjali na mjestu predsjednika koji je imao samo proceduralne (npr. sazivanje i vođenje sjednica), a ne i stvarne ovlasti. Mandat člana Predsjedništva trajao je pet godina.

Predsjednici Predsjedništva SFRJ:

Republika Predsjednik Početak mandata Kraj mandata Napomena
SR Makedonija Lazar Koliševski 4. svibnja 1980. 15. svibnja 1980.
SR Bosna i Hercegovina Cvijetin Mijatović 15. svibnja 1980. 15. svibnja 1981.
SR Slovenija Sergej Kraigher 15. svibnja 1981. 15. svibnja 1982.
SR Srbija Petar Stambolić 15. svibnja 1982. 15. svibnja 1983.
SR Hrvatska Mika Špiljak 15. svibnja 1983. 15. svibnja 1984.
SR Crna Gora Veselin Đuranović 15. svibnja 1984. 15. svibnja 1985.
AP Vojvodina Radovan Vlajković 15. svibnja 1985. 15. svibnja 1986.
SAP Kosovo Sinan Hasani 15. svibnja 1986. 15. svibnja 1987.
SR Makedonija Lazar Mojsov 15. svibnja 1987. 15. svibnja 1988.
SR Bosna i Hercegovina Raif Dizdarević 15. svibnja 1988. 15. svibnja 1989.
SR Slovenija Janez Drnovšek 15. svibnja 1989. 15. svibnja 1990.
SR Srbija Borisav Jović 15. svibnja 1990. 15. svibnja 1991.
SR Hrvatska Stjepan Mesić lipanj 1991. listopad 1991.
SR Crna Gora Branko Kostić 1991. 1992. "krnje" predsjedništvo