Prevedenice ili kalkovi riječi su koje su naslijedile i izraz i sadržaj od neke tuđe riječi. Prevedenice nastaju doslovnim prevođenjem tvorbenih sastavnica iz stranog uzorka.

Primjeri prevedenica uredi

Prevedenice su se uglavnom tvorile iz grčkoga i latinskoga jezika, kasnije iz njemačkoga, mađarskoga i češkoga, a u novije su vrijeme česti kalkovi iz engleskoga jezika. Prevedenice su najčešće u terminologijama različitih znanosti.

Kalkovi mogu biti i veće sintagme te neki frazemi.