Prevedenice ili kalkovi riječi su koje su naslijedile i izraz i sadržaj od neke tuđe riječi. Prevedenice nastaju doslovnim prevođenjem tvorbenih sastavnica iz stranog uzorka.

Primjeri prevedenica uredi

  • lat. manuscriptum – hrv. rukopis
  • lat. pomum Adami – hrv. Adamova jabučica
  • lat. via lactea – hrv. Mliječna staza
  • grč. ortographia – hrv. pravopis
  • grč. geographia – hrv. zemljopis
  • njem. der Wasserfall – hrv. vodopad
  • njem. der Übermensch – hrv. nadčovjek
  • njem. der Bahnhof – hrv. kolodvor
  • engl. skyscraper – hrv. neboder

Prevedenice su se uglavnom tvorile iz grčkoga i latinskoga jezika, kasnije iz njemačkoga, mađarskoga i češkoga, a u novije su vrijeme česti kalkovi iz engleskoga jezika. Prevedenice su najčešće u terminologijama različitih znanosti.

Kalkovi mogu biti i veće sintagme te neki frazemi.