Prevencija (od lat. Praevenire = sprječavanje) označava skup mjera kako bi se spriječilo bilo kakve neželjene pojave, kao što su bolesti, ovisnost o drogama, zločini, nesreće, neuspjeh u školi, socijalni sukob, nasilje, ekološke katastrofe i slično.

  • Primarna prevencija ispituje pretpostavke, uvjete i uzroke fenomena. Traži načine kako ih izbjeći
  • Sekundarna prevencija nastoji spriječiti produbljivanje, širenje i slično. Ona je usredotočena na posebno ranjive skupine kao što su mladi, manjine ili socijalno ugrožene osobe.
  • Tercijarna prevencija nastoji spriječiti ponavljanje takvih zločina, bolesti, ovisnosti o drogama i slično.

Riječ prevencija i sprječavanja se uglavnom rabi na podrucju

  • zdravstva (profilaksa);
  • prava, (spriječiti zločine);
  • obrazovanja, (najvažnije sredstvo primarne prevencije);
  • prometa, (uvjete o sprječavanju nesreća);
  • politike, gdje se govori primjerice o prevenciji kriza ili preventivnim ratu.