Probacija je u pravu postupak nadzora nad ponašanjem osoba koje su u riziku nakon izricanja neke kaznene mjere ili izlaska iz institucije zatvorenog tipa.

Posebno se prakticira u radu s maloljetnim delinkventima u čemu sudjeluju centri za socijalni rad u suradnji s drugim relevantnim institucijama i udrugama, ili s obitelji ako je ona u stanju da se u ovaj proces uključi.[1]

To je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tijekom koje službenici probacije provode nadzor i stručnim postupcima utječu na rizične čimbenike kod počinitelja kaznenog djela s ciljem resocijalizacije i reintegracije počinitelja u zajednicu.[2] Probacijska služba ne izriče ni ne mijenja izrečene mjere, obaveze i sankcije već ih isključivo izvršava na temelju pravomoćnih presuda ili rješenja državnog odvjetnika, suda ili suca izvršitelja.[3]

Izvori

uredi
  1. Ivan Vidanović „Rječnik socijalnog rada", 2006.
  2. https://pravosudje.gov.hr/probacija-6151/6151 Preuzeto 3. rujna 2016.
  3. https://gov.hr/moja-uprava/pravna-drzava-i-sigurnost/pravna-zastita/probacija/1818 Preuzeto 3. rujna 2016.