Przekłady Literatur Słowiańskich

Prijevodi slavenskih književnosti ("Przekłady Literatur Słowiańskich") - poljski znanstveni časopis koji objavljuje Izdavačka kuća Šleskog sveučilišta na početku kao serijska publikacija – pokrenuti su 2009. godine na Institutu za slavensku filologiju na Filološkom fakultetu Šleskog sveučilišta u Katowicama. Posvećeni su problematici književnog prijevoda s južnoslavenskih i zapadnoslavenskih jezika, promatranoj iz teorijske, književnopovijesne i kulturnopovijesne perspektive. [1] [2]

'Przekłady Literatur Słowiańskich
Tip znanstveni časopis
Izdavač Izdavačka kuća Šleskog sveučilišta
Glavni urednik Leszek Małczak (od 2017.)

Bożena Tokarz (2009.-2016.)

Utemeljen 2009.
Jezik poljski, bugarski, hrvatski, češki, makedonski, srpski, slovački i slovenski
Sjedište Sosnowiec
OCLC 1198283330
Službene internetske stranice

Od 2017. glavni urednik je doc. Leszek Małczak (docent na Institutu za slovensku filologiju Filozofskog fakulteta Šleskog sveučilišta), koji je zamijenio prof. Bożenu Tokarz (glavni urednik 2009-2016, osnivač) - redoviti profesor na Institutu za slovensku filologiju na Filozofskom fakultetu Šleskog sveučilišta. [3]

Osnovne informacijeUredi

Časopis obuhvaća podjednako evidenciju prijevoda i njihovu recepciju, kao i znanstvene radove koje se odnose na:

1. osobitosti prijevoda na srodne, slavenske jezike srodnim jezicima specifici prijevoda u granicama srodnih jezika,

2. prenošenje jedne kulture u drugu posredstvom književnosti kao medija prijevoda jedne kulture na drugu posredstvom medija književnosti ,

3. ulogu prijevoda u komparatističkim istraživanjima. [4]

StrukturaUredi

S obzirom na dvostrukost istraživanja, dokumentacijsko-sociološku komponentu (bibliografije prijevoda slavenskih književnosti na poljski jezik i poljske književnosti na slavenske jezike te njihova recepcija) i kritičko-intepretacijsku komponentu (koja služi teorijskom uopćavanju), pojedini su svesci izdavani u dva dijela. Svaki se svezak sastoji od problemskog i bibliografskog dijela, koji se odnosi na prijevode poljske književnosti (na bugarski, hrvatski, češki, makedonski, srpski, slovački i slovenski) i prijevode slavenskih književnosti (bugarske, makedonske, hrvatske, češke, srpske, slovačke i slovenske) na poljski jezik. Bibliografski dio obuhvaća prijevode objavljene nakon 1990. godine (bibliografia koja se odnosi na ranija razdoblja bit će dopunjavana kasnije). Cilj je publikacije, prve te vrste u slavističkome krugu (s iznimkom rusistike), utvrđivanje razlika, sličnosti i putova uzajamnoga dijaloga među slavenskim kulturama i stvaranje temelja za slavensku komparatistiku. Slavenski susjedi, unatoč srodnosti jezika, često su jedni drugima nepoznanica. Autori često uvode i treću, neslavensku kulturu, u krug svojih interesa, s obzirom na funkcioniranje slavenskih književnosti u međukulturnoj komunikaciji, koja je, pak, politički, društveno i umjetnički uvjetovana.[5]

Svrha časopisaUredi

Časopis “Prijevodi slavenskih književnosti” razvija se i zahvaljujući suradnji s poljskim znanstvenicima koji se bave znanošću o prevođenju (na sveučilištima u Bielsko-Bialoj, Gdanjsku, Krakovu, Lublinu, Poznanju, Szczecinu, Wrocławu) i s inozemnim znanstvenim centrima (u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Makedoniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji). Tekstovi objavljeni u časopisu prolaze recenziju, a časopis ima odjeka u cijeloj Poljskoj te izaziva zanimanje u sveučilišnim centrima u inozemstvu. Svaki je članak popraćen dvama sažetcima (na engleskome jeziku i na onome slavenskom jeziku čiju temu razmatra), abstraktom na engleskome jeziku i ključnim riječima na engleskome i odgovarajućem slavenskom jeziku.[6]

Vanjske vezeUredi

ReferenceUredi

  1. http://www.pls.us.edu.pl/hr/osnovni-podaci-o-casopisu/
  2. http://www.slaw.us.edu.pl/pl/zaklad-teorii-literatury-i-translacji/
  3. http://www.slaw.us.edu.pl/pl/zaklad-teorii-literatury-i-translacji/
  4. http://www.pls.us.edu.pl/hr/osnovni-podaci-o-casopisu/
  5. http://www.pls.us.edu.pl/hr/osnovni-podaci-o-casopisu/
  6. http://www.pls.us.edu.pl/hr/osnovni-podaci-o-casopisu/