Pukovnik je visoki časnički vojni čin u Hrvatskoj vojsci. U Američkoj vojsci odgovara činu potpukovnika (eng. lieutenant colonel). U NOV-u i POJ-u čin pukovnik je uveden 1. svibnja 1943. godine, te je takav status zadržao u JNA.[1]

Oznaka čina pukovnika u OS RH

U Hrvatskoj ratnoj mornarici odgovara činu kapetana fregate.[2]

Čin pukovnika pojavio se prvi put u 16. stoljeća i koristio se za osobe koje su zapovijedale s više satnija kopljanika, arkebuzira i određenog broja strijelaca.

Izvori

uredi
  1. Borislav Ratković, gl. ur.; Petar Petrović, ur., Vojni leksikon, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1981., str. 479.
  2. Pukovnik - Hrvatska enciklopedija

Literatura

uredi
  • Ratković, Borislav. 1981. Vojni leksikon. Vojno izdavački zavod. Beograd.