Izvori za Jugokup u vaterpolu su:

Arhiv Slobone Dalmacije, Almanah jugoslovenskog sporta 1973-76, Almanah jugoslovenskog sporta 1978, almanah jugoslovenskog sporta 1982, Vecernje novosti za 1985. godinu.