Relativna visina

Relativna visina je razlika između apsolutnih visina dviju točaka na Zemljnoj površini. Izračunava se upoređivanjem dobijenih podataka za promatrene jedinice. Relativna visina se najčešće izražava za vulkane, koji se nalaze na nevulkanskim osnovama. Naime, brojni su primjeri poput Chimboraza, Popocatépetla i dr. Vulkan Chimborazo u Ekvadoru ima apsolutnu visinu od 6.272 metara, dok je njegova stvarna, tj. relativna visina samo 2.300 metara. Razlog tome je što se nalazi na planinskom vijencu Anda i izdiže se s nevulkanske podloge. Popocatépetl je visok 5.452, tj. 3.000 metara. S druge strane vulkan Etna se nalazi na vulkansoj osnovi pa je njegova apsolutna visina jednaka relativnoj i iznosi 3.263. metra.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Мастило, Наталија (2005.): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд.
  • Петровић, Д. i Манојловић П. (2003.): Геоморфологија, Географски факултет, Београд.