Rijaset (tur. riyaset ← arap. ruyāsä: starješinstvo ) je vrhovno tijelo, duhovno vodstvo i starješinstvo neke Islamske zajednice,[1] tijela nastalog poslije odlaska Osmanlija sa zapadnih posjeda na Balkanu. Stvaranjem i osamostaljenjem novih država muslimansko stanovništvo s tog prostora formiralo je ustanove Islamskih zajednica. Zadaća tih ustanova bila je očuvati islam i duhovni bitak muslimana. Suglasnost im je dao mešihat u Istanbulu tako što je šejh-ul-islam dodijelio menšuru.[2]

zgrada Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Sarajevo

Rijaset predstavlja najvišu duhovnu instancu Islamske zajednice. U Bosni i Hercegovini se on naziva Rijasetom, dok u drugim državama nosi druga imena. U vrijeme SFR Jugoslavije, taj organ Islamske zajednice se nazivao Vrhovno islamsko starješinstvo, dok se u Osmanskom Carstvu nazivao mešihat.

Za donošenje proračuna i usvajanje završnog računa Rijaseta Islamske zajednice nadležan je Sabor islamske zajednice.[3] Odluku o formiranju novog medžlisa ili pripajanju postojećeg medžlisa drugom medžlisu donosi Sabor islamske zajednice na prijedlog rijaseta.

Izvori uredi

  1. Hrvatski jezični portal Rijaset (pristupljeno 14. studenoga 2019.)
  2. (srp.) Rijaset Islamske zajednice Srbije Istorijat Islamske zajednice Srbije (pristupljeno 14. studenoga 2019.)
  3. Mrežna prezentacija islamske zajednice u Republici Hrvatskoj