Ritual

Ritual (iz latinskog ritualis = "u vezi obreda") označava svečan čin ili svečanu ceremoniju koje se održava u skladu sa određenim zadanim pravilima sa simboličnim sadržajem.

Obredi su često praćeni određenim riječima, gestama a mogu biti vjerske ili svjetovne prirode (npr., pozdrav, vjenčanje, pogreb, prijem itd.). Uglavnom su uvjetovani faktorima kulture.

LiteraturaUredi