Roško polje

Roško polje je krško polje u Bosni i Hercegovini.

Nalazi se u zapadnoj Hercegovini, jugozapadno od većeg Duvanjskog polja. Smješteno je između planina Midene (1224 m) i Zavelima (1347 m). Dugo je sedam, a široko prosječno jedan kilometar.[1] Pripada porječju rijeke Cetine.[2]

U polju se nalazi istoimeno naselje.

IzvoriUredi

  1. Darko Periša: Geopolitički položaj, administrativna i crkvena pripadnost i regionalni identitet Hrvata u Livnu, Duvnu, Glamoču i Kupresu, Status, 15, Mostar, 2011.
  2. Karakterizacijski izvještaj za dijelove riječnih slivova Cetine i Krke na području Federacije Bosne i Hercegovine, jadran.ba, preuzeto 27. srpnja 2015.