Sedam rimskih brežuljaka

Sedam rimskih brežuljaka su brežuljci koji su pripadali antičkom gradu Rimu. Prema legendi prvi rimski kralj Romul osnovao je naselje na Palatinu. Kvirinal i Eskvilin nastanjivali su Sabinjani. U vrijeme kraljeva nastanjeni su ostali brežuljci osim Aventina koji je pripojen gradu kasnije. Močvarna ravnica ispod Kapitolija isušena je i pretvorena u Forum Romanum - mjesto gdje se odvijao društveni život grada. Kapitolij s hramovima Jupitera, Junone i Minerve postaje središte vjerskog kulta i simbol rimske vlasti.

Shematska karta Rima koja prikazuje sedam rimskih brežuljaka

Imena sedam brežuljaka su: