Sendži

Sendži (Seten) je faraon 2. dinastije koji je, prema Manetonu, vladao nakon Seta-Peribsena, a prije Neterke. Ne postoji nikakva prava informacija o ovom kralju, pa mu je postojanje doista upitno.

Sendži
Pseudonim(i) Seten
Titula faraon Egipta
Prethodnik Set-Peribsen
Nasljednik Neterka
Vjera religija drevnog Egipta
Djeca Neterka (?)
Portal: Životopis
Dodaj "infookvir monarh".
(Primjeri uporabe predloška)