Sestercij je najveći brončani novac, što ga je kovao rimski senat od 23. pr. Kr. do 260. (od Augusta do Galijena). Masa mu je do Karakale 27-28 g, a poslije postupno opada do 20 g. Za Trajana Decija (248.—251.) kovao je senat iznimno i dvostruke sestercije mase 40,93 g, koji su kao posebnu osobinu imali zrakastu krunu na glavi cara, a polumjesec ispod poprsja carice.

Literatura uredi

  • Marin Buovac: Numizmatička građa s hidroarheoloških istraživanja iz antičke luke u Zatonu kraj Nina, Stručni rad, Zadar, 2012, str. 1. – 49.

Poveznice uredi