Simone Weil (Pariz, 3. veljače 1909.Ashford, 24. kolovoza 1943.), francuska književnica i filozofkinja.

Simone Weil 1921.

Zarana je zaokupljena "nesrećama svijeta", te je živo suosjećala s proletarijatom. Bila je profesorica filozofije, zatim radnica u tvornici Renault, sudjelovala je u Španjolskom građanskom ratu, odakle se, narušena zdravlja, vratila nastavničkom pozivu.

Surađivala je u listovima "Revolution proletarienne", "Critique sociale" i dr. Nakon što je 1940. otpuštena iz službe (zbog židovskog podrijetla), sklanja se u London, gdje radi za Francuski komitet narodnog oslobođenja.

Posmrtno su objavljena njezina filozofska razmatranja, zapisi, bilješke (često bez retuša): "Jaram i sloboda", "Ukorijenjenost", "Svesci".