Skupnik je najniži dočasnički vojni čin u Hrvatskoj vojsci, nadređen je svim vojničkim činovima (vojnik, pozornik, razvodnik). Čin desetnik ima kategoriju-status (Rank-position) s NATO klasifikacijom: OR-4.

Oznaka čina skupnika u OS RH

Sljedeći čin nakon skupnika je čin desetnika.

NATO klasifikacija: OR-4

Skračena oznaka: sk

U vojsci SAD, neovisno o grani, ima rang E-4, a nazivi koji se koriste po granama mogu se naći na stranicama Defense [1]

U Američkoj kopnenoj vojsci, mu odgovara čin: Corporal (CPL)

U hrvatskoj komponenti vojske Austro-Ugarske - domobranima, koristio se je naziv "desetnik", kao i tijekom Domovinskog rata sve do preustrojavanja i ažuriranja vojnih činova HV do 2000.g.

Više o povijesti čina je moguće naći na portalu Vojna Povijest [2]:

* Vojni i dočasnički činovi u HV:

Vojnici: vojnik, pozornik, razvodnik

Niži dočasnici: skupnik, desetnik, narednik

Viši dočasnici: nadnarednik, stožerni narednik, časnički namjesnik