Sobaipuri (Sobaypuris, Rsársavinâ).- Pleme Piman Indijanaca veoma blisko Papagima, nastanjeno u kasnom 17. i 18. stoljeću u južnoj Arizoni, napose u dolinama rijeka San Pedro i Santa Cruz, i istoćmo od toga kraja. Sobaipuri su poznati od 1694. pa do 1702. kada ih prvi puta susreće otac Eusebio Francisco Kino, i utemeljuje misije među njiam. U kasnijem periodu (1761) ovo pleme stradava od Apača, pa su izbjegli među Papage, s kojima su se pomiješali. –Mooney (1928) je procijenio njihov broj na 600, ali njegove procjene su, sudeći prema broju sela (29 u Arizoni i 2 u Meksiku), više nego skromne.

Dio ih se pod imenom Tzekinne očuvao među white Mountain apačima[1]

Ime uredi

Značenje riječi Sobaipuri je domorodačko i nepoznato. Poznata je i jedna grupa Pima Indijanaca pod imenom Soba, koji su obitavali u Meksiku, i čije bi ime moglo biti istog porijekla. Indijanci Pima nazivali su ih Rsársavinâ, u značenju 'spotted' (='pjegavi').

Sela uredi

Swanton navodi sela:

 • Alamos, na Rio Santa Cruz, južna Arizona.
 • Aribaiba, na San Pedro River, nedaleko od sastava s Gilom.
 • Babisi, možda njihovo i, blizu sela Suamca.
 • Baicadeat, na San Pedro River.
 • Busac, možda Sobaipuri, na Arivaipa Creek, pritoci San Pedro, istočno od Camp Granta, Arizona.
 • Camani, možda Sobaipuri, na Gila River, nedaleko od Casa Grande.
 • Causac, na San Pedro.
 • Comarsuta, na San Pedro, blizu sastava s Arivaipa Creekom.
 • Esqugbaag, možda Sobaipuri, na ili blizu San Pedro, kod granice Arizona-Sonora.
 • Guevavi, zapadna obala Santa Cruz, na ili blizu Nogalesa.
 • Jiaspi, na zapadnoj obali San Pedro, možda blizu Prospecta.
 • Juamalturgo, možda i od Pima, u Arizoni južno od ruševina Casa Grande.
 • Muiva, na rijeci San Pedro, možda blizu ušća Arivaipa Creeka.
 • Ojio, na istočnoj obali San Pedro River, blizu sastava Gila River i nedaleko sadašnjeg Dudleyvillea, Arizona.
 • Optuabo, možda Sobaipuri, uz granicu Arizona-Sonora i možda u Arizoni.
 • Quiburi, zapadna obala San Pedro, vjerojatno nedaleko Bensona, Arizona.
 • Quiquiborica, na Santa Cruz, 6 leagues (33 kilometra) južno od Guevavi, blizu granice Arizona-Sonora.
 • Reyes, možda Sobaipuri, na Santa Cruz, južna Arizona.
 • San Angelo, blizu zapadne obale Santa Cruz, južna Arizona.
 • San Clemente, možda Sobaipuri, zapadna obala Santa Cruz, blizu Tucsona.
 • San Felipe, tamo gdje se spajaju Santa Cruz i Gila Rivers.
 • San Salvador, na San Pedro River, blizu sela Quiburi, južna Arizona.
 • San Xavier del Bac, na Santa Cruz, 9 miles južno od Tucsona na sjeveroistoku današnjeg Papago Indian Reservation.
 • Santa Eulalia, možda Sobaipuri, južno od granice Arizona-Sonora.
 • Sonoita, na Santa Cruz, sjeverno od Nogalesa.
 • Suamca, u blizini Terrenate, Sonora, Mexico, južno od granice Arizona-Sonora.
 • Tubo, možda Sobaipuri, Arivaipa Creek, pritok San Pedro Rivera, istočno od starog Camp Granta, Arizona.
 • Tumacacori, možda Sobaipuri, na Santa Cruz, južno od Tubaca.
 • Turisai, možda Sobaipuri, na ili blizu Santa Cruz River, južna Arizona.
 • Tusonimon, oko 4 leagues zapadno Casa Grande, blizu Gila Rivera.
 • Tutoida, na San Pedro, možda između Arivaipa Creek i Gile.

Kultura uredi

Piman plemena iz područja jugozapadne Arizone i susjedne Sonore imala su sličnu kulturu, uslovljenu geografsko-kjlimatskim uvjetima. Kada su Španjolci pristigli u pustinjske krajeve Indijanaca Sobaipuri, Soba, Pima i Papago, bili poluagrikulturni. Surov kraj i klima znali bi upropastiti ljetinu, a tada su se morali osloniti u svoje sposobnosti pronalaženja hrane u divljini, kao što su to razno divlje bilje i divljać. Uz rijeke ovi su Indijanci ipak uzgajali kukuruz, grah, tikve, pamuk i drugo. Vršci strijela pronađeni u pećini Colosal Cave, svakako su i svjedoci postojanja lova kod Sobaipuri Indijanaca. Profesor arheologije Byron Cummings (1917.) pronalazi u pećini indijanske artefakte, kao i dva ljudska skeleta. Prvi stanovnici, Colosal Cave od 900.1450. bijahu Hohokam Indijanci, a arheologija dalje kaže da je od 1450. – 1880. nastanjuju Sobaipuri.

Literatura uredi

 • Di Peso, Charles Corradino. The Sobaipuri Indians in the Upper San Pedro Valley, Southeastern Arizona. Ph. D., University of Arizona, 1953.
 • Seymour, Deni J., “Sobaipuri-Pima Occupation in the Upper San Pedro Valley,” New Mexico Historical Review 78 (Spring 2003): 147--66.
 • Baldonado, Luis 1959 “Missions San José de Tumacacori and San Xavier del Bac in 1774,” The Kiva 24:4 (April) 21–24

Izvori uredi

Vanjske poveznice uredi