Sposobnost opstanka

»Sposobnost preživljavanja« preusmjerava ovamo. Za druga značenja, pogledajte Sposobnost preživljavanja (razdvojba).

Sposobnost opstanka ili fitnes (od engl. fitness: sposobnost, prikladnost, spremnost; često označeno s u populacijskogenetičkim modelima), centralna ideja teorije evolucije. Može se definirati ili u odnosu na genotip ili u odnosu na fenotip u danom okolišu. U kojem god slučaju ona opisuje mogućnost za preživljenjem i razmnožavanjem, a jednaka je prosječnom doprinosu genskoj zalihi (genskom poolu) sljedeće generacije koju čini prosječna jedinka specifičnog genotipa ili fenotipa. Termin "darvinistička sposobnost" često se rabi da se jasno istakne razlika u odnosu na fizičku sposbnost.[1] Ako razlike među alelima danog gena utječu na darvinističku sposobnost, onda će se frekvencije alela mijenjati tijekom generacija; aleli s većom sposobnošću opstanka postat će češći. Ovaj se proces naziva prirodnom selekcijom.

Sposobnost opstanka jedinke manifestira se u njezinu fenotipu. Na fenotip utječu i razvojni okoliš i geni, a sposobnost opstanka danog fenotipa može biti različit u različitim okolišima. Stoga sposobnost opstanka različitih jedinaka s istim genotipom nije nužno jednak. Budući da je sposobnost opstanka genotipa prosječne kvantitete, on će utjecati na reproduktivne ishode svih jedinaka s tim genotipom u danom okolišu ili skupu okoliša.

Inkluzivna sposobnost opstanka razlikuje se od individualne sposbnosti opstanka jer uključuje mogućnost alela u nekoj jedinki da promovira opstanak i/ili razmnožavanje drugih jedinaka koji dijele taj alel, dajući prednost nad jedinakama s različitim alelom. Jedan mehanizam inkluzivne sposobnosti opstanka jest rodbinska selekcija.

Više informacija uredi

Bilješke uredi

  1. Wassersug, J. D., and R. J. Wassersug, 1986. Fitness fallacies. Natural History 3:34-37.

Preporučena literatura uredi

  • Sober, E. (2001). The Two Faces of Fitness. In R. Singh, D. Paul, C. Krimbas, and J. Beatty (Eds.), Thinking about Evolution: Historical, Philosophical, and Political Perspectives. Cambridge University Press, pp. 309–321. Full textArhivirana inačica izvorne stranice od 18. srpnja 2011. (Wayback Machine)
  • Orr HA. Kolovoz 2009. Fitness and its role in evolutionary genetics. Nat. Rev. Genet. 10 (8): 531–9. doi:10.1038/nrg2603. PMC 2753274. PMID 19546856

Vanjske poveznice uredi