Strateški savezi

Strateški savez je koalicija organizacija u svrhu postizanja važnih poslovnih ciljeva.Strateški se savezi razlikuju od drugih vrsta suradnje jer se oni sklapaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva i planova organizacije, te su usmjereni na poboljšanje konkurentskog položaja na domaćem i/ili međunarodnom tržištu. Organizacije koje ulaze u strateški savez ostaju formalno nezavisne.

ObilježjaUredi

Kooperacija je pojam koji označava suradnju među partnerima, a suradnja podrazumijeva zajedničko djelovanje najmanje dvoje učesnika radi postizanja i ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Današnje društvo sve se više služi modernim tehnologijama i zahtjevi potrošača postaju sve složeniji. Organizacije se povezuju u strateške saveze (alijanse) kako bi bile konkurentnije na tržištu.

Podjela strateških savezaUredi

Postoji nekoliko podjela strateških saveza, ali osnovna podjela iste dijeli prema načinu stvaranja vrijednosti, što je osnovni motiv udruživanja u saveze. Da bi poduzeća bila motivirana djelovati u savezu, savez mora za svako uključeno poduzeće donositi veću vrijednost od one koju bi poduzeće ostvarivalo samostalnim radom.

Prema načinu stvaranja vrijednosti strateški savezi se dijele na:

  • Koopcijski savezi (Neutraliziranje prijetnji potencijalnih konkurenata) - koristi se kad konkurenti imaju neka posebna znanja i vještine koje donose u savez ili da ne bi pristupili suparničkim savezima
  • Kospecijalizacijski savezi - savezi na temelju spajanja prije razdvojenih resursa, pozicija, vještina i izvora znanja. Partneri pridonose uspjehu saveza unikatnim i različitim resursima (marke, veze, pozicija, imovina)
  • Savezi zasnovani na učenju - glavni motiv ulaska u ovu vrstu saveza je prilika da se sve naučeno u savezu primijeni u svim ostalim poslovnim aktivnostima poduzeća izvan saveza

Vidi jošUredi