Večer na jahti u Sv. Nedilji na Hvaru

Vlaj koji se dobro snalazi i na moru.

NagradeUrediNagrada hrvatskih županijâ za doprinos hrvatskome zemljopisu.
Dodijelio:
Koreanovsky