Ovaj račun više nema status bota; vlasnik: Yona Bendelac.