Suradnik:Bonč/pokus

Ova stranica služi suradniku Bonč za pokuse u oblikovanju članaka na Wikipediji. Široka slika na dva zaslona.png


Da ne stoji prazno, do novog projekta:

Priča u 100 riječi

Ili, kako izgledaju neki članci na Wikipediji

Djeca su u školi imala zadaću napisati priču u točno 100 riječi.

Jadan od uradaka bio je:

Imao sam psa koji se zvao Vučko. Jednoga dana se izgubio i išao sam ga tražiti dozivajući ga: Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!, Vučko!...