Za mnogobrojne članke vezane uz konzervaciju i restauraciju

Nagrada za trud na konzervaciji-restauraciji

Dodijelila:
Roberta F.
Za to što si tako marljivo pridonio na brojnim člancima u svezi s konzervacijom i restauracijom.

Nagrada za trud na konzervaciji-restauraciji

Dodijelio:
Kubura