Suradnik:Conquistador/infookvir animanga/ostalo/doc{{{naslov}}}
{{{sadržaj}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/ostalo
| naslov     = 
| sadržaj     = 
}}
parametar objašnjenje
naslov Naslov komponente.
sadržaj Sadržaj infookvira. Ako želite s ovom komponentom rabiti wikistilske grafičke oznake, onda između pojedinih poveznica morate rabiti predložak za stvaranje grafičke oznake kao što je prikazano ispod:
{{infookvir animanga/ostalo
| naslov     = 
| sadržaj     = [[stvar1]]{{·w}} [[stvar2]]
}}