Suradnik:Conquistador/infookvir animanga/zaglavlje/doc


}

}}

{{{ime}}}
Example.png
primjer slike
{{{ja_kanđi}}}
({{{ja_romađi}}})
žanr{{{žanr}}}
{{infookvir animanga/zaglavlje
| ime       = 
| slika      = 
| slika_potpis  = 
| ja_kanđi    = 
| ja_romađi    = 
| žanr      = <!-- Žanrove bi valjalo navoditi na osnovi pouzdanih izvora, a ne osobnih interpretacija. 
             Ograničenje na tri najvažnija žanra u skladu je sa stilom pisanja o animeu i mangi. -->
}}
parametar objašnjenje
ime Puno obično ime animea, mange, laganog romana itsl. Predefinirana vrijednost navodi ime članka.
slika Relevantna slika o djelu koja može biti filmski plakat, omot DVD-a ili VHS-a, snimak ekrana ili druga srodna slika. Ako ste postavili sliku, provjerite da li ste uključili valjanu oznaku njezine poštene uporabe. (npr. [[slika:example.png|230px]]) Optimalna je veličina slike 230px.
slika_potpis Potpis pod slikom kojim bi valjalo opisati vrstu rabljene slike.
ja_kanđi Naslov napisan na kanđiju ili kani.
ja_romađi Transliteracija naslova na kanđiju/kani s pomoću Hepburnova romađija. Ovo polje ostavite prazno ako je jednako polju ime ili imenu stranice.
žanr Popis žanrova kojima djelo pripada. U popisu umjesto općih žanrova dajte prednost specifičnim žanrovima (npr. mecha je podžanr znanstvene fantastike, stoga bi valjalo navesti samo mechu umjesto obiju).