Ovaj račun više nema status bota; vlasnik: Andrej Šalov.