Za izniman dosadašnji trud
Nagrada za
rad i trud
 
Dodijelio:
MaGa