Aglomeracija Rijeka.                               

Aglomeracija Pula-Rijeka-Karlovac cini oko 1.2 miliona ljudi . Sacinjava gotovo 30% populacije republike Hrvatske. Gospodarski u Rijecka aglomeracija cini 40% gdp hrvatske i 45% (ppp) Turizam je jedna od glavnih gospodarskih djelatnosti sa prihodom od oko 8 miljardi $sto je oko 35% gospodarstva. aglomeracije. Gospodarstvo Republike Hrvatske. Populacija Hrvatske . Populacuja i gospodarstvo E.U. U.S i ostalih drzava.