Ovaj račun više nema status bota; vlasnik: Jacob.jose.