JUDO CLUB SARAJEVOUredi

Judo Klub Sarajevo nastao je kroz ideju koja datira od prije 1992 godine. Formiranje Judo Kluba Sarajevo je nezvanično počelo od 1996 godine, ali do pravne registracije nije došlo tj., kasnilose sa registracijom Judo Kluba, jer Judo klub nije imao uslova za izvođenje trenažnog procesa. Registracija Judo Kluba Sarajevo realizira se kroz E.I. Judo Tim, tačnije
Emir Ibragić koji je od takmičarske 2002/03 godineuspješno vodio i trenirao takmičare svih starosnih dobi i spolova, a koji su imali zapažene pojedinačne i ekipne rezultate kako na
nivou BiH tako i na nivou Balkana, a koji su podržavali i prihvatili tu ideju, te samim tim svrsatavali sebe da budusastavni dio realizacije i registracije projekata Judo Klub Sarajevo.
Tačnije sa njegovim entuzijazamom dolazi i do konačne realiziacije ideje formiranja i registrovanja Judo Cluba Sarajevo koja je uslijedila tek 2008 godine. U realizaciji ideje o osnivanju Judo Kluba Sarajevo veliki doprinos je ostavio sportski entuzijasta g-din Emin Deliahmetovićkoji je nesebično kao i njegov menadžment Srednje Elektro-Energetske škole, još prije samog formiranja Judo Cluba Sarajevo, Sportsku dvoranu ustupao i davao na korištenje E.I. Judo Timu, a čija podrška za realizaciju i registraciju Judo Kluba Sarajevo nije izostala.
Judo Klub Sarajevo kroz svoje dugo rađanje potvrđuje da nije jedan od klubova koji je nastao preko noći i sa tom spoznajom tomora potvrditi kroz budućnost, jer pred sobom ima jedan svesrshodan zadatak i cilj, a to je da dostojno predstavlja grad i Državui samim tim da postane preopznatljiv Europski Judo klub.

http://www.jcsarajevo.cominfo@jcsarajevo.com