Ovaj račun više nema status bota; vlasnik: JAn Dudík.