Ovaj račun više nema status bota; vlasnik: Merlissimo.