Ovaj račun više nema status bota; vlasnik: adrenalin.