Ekološki osviješteni mislimo na buduće generacije od kojih smo posudili životnu sredinu.