Kada predugo gledaš u ponor, ponor počinje gledati u tebe!