Puppeter template.svg Ovaj je suradnički račun čarapko suradnika Jubito zbog čega je blokiran zauvijek.
To potvrđuje provjeritelj, a kao dodatni dokaz mogu poslužiti suradnikove navike uređivanja i/ili doprinosi.

Podatci o računu: blokiranjadoprinosievidencije

Biokovo
Biokovo
Sveti Jure, Biokovo