Puppeter template.svg Ovo je suradnički račun postojećeg suradnika, koji je bio korišten u dogovoru sa tadašnjim Arbitražnim odborom. Suradnik potvrđuje da je upoznat sa wikipedijinom politikom u vezi više korisničkih računa, te da ovaj račun nije bio zloporabljen.