Mostar Sevdah Reunion vs. Šaban Bajramović : "Zapjevala sojka ptica"


Zapjevala sojka ptica, misli, zora je;
aman aman, misli zora je

Ustaj Fato, ustaj zlato, spremaj darove;
aman, aman, spremaj darove

Ja sam mlada i sirota, nemam darova;
aman, aman, nemam darova

Kad si mlada i sirota, što se udaješ,
aman, aman, što se udaješ

Udala me majka stara, nisam ni znala
aman aman, nisam ni htjela

Dodatno:

Kad mi dragog dovedoše, mišljah brat mi je
aman, aman, mišljah brat mi je

Zagrli me, poljubi me, vidjeh da nije
aman, aman, vidjeh da nije