Sunset at Huntington Beach.jpg Sokac121 je odlučio uzeti kraći odmor od Wikipedije, a namjerava se vratiti kad bude imao vremena.


Fala

Za rad na wikiprojektu države!

Dodijelio:
el hombre
Golden wikipedia featured star.svg
Nagrada za
jubilarni članak
Za desetogodišnji rad na WikipedijiGold piece.png
Nagrada za
dugogodišnji rad
Dodijelio:
Kraljnnm