Ja sam suradnik "Spaghetti Volante". Nadam se obogatiti članke o Makedoniji, posebno o naseljima.