Ovaj račun više nema status bota; vlasnik: Julian Mendez.